Yhteisö

Yhteisö

Kuva häämenoista Uhtualla Vienan Karjalassa.

"Muamo itkee lippaalla tyttärensä lähdettyä."

Kuva: I.K.Inha 1894. Museoviraston kokoelmasta 


YHTEYSTIEDOT


info@itkuvirsi.net         = Yleiset asiat, kuten tiedotus ja toiminta

pirkko.fihlman@saunalahti.fi = Yhdistyksen puheenjohtaja


Jäsenistössämme toimivien kouluttajien yhteystietoja löydät alempaa tältä sivulta.

Voit myös ottaa yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Vastaamme sinulle sähköpostitse.

Yhteyden meihin saa myös Facebookin kautta: Äänellä Itkijät

Yhteydenottolomake

 
 
 
 
 

JÄSENEKSI


Voit liittyä Äänellä Itkijät ry:n jäseneksi yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pirkko.fihlman@saunalahti.fi Kerro viestissäsi yhteystietosi niin vastaamme sinulle.

Jos et käytä sähköpostia, voit lähettää kirjepostia yhdistyksen osoitteeseen ja kertoa omat yhteystietosi,

johon voimme vastata.

Kirjaamme sinut omaamme sekä Karjalan Liiton jäsenrekisteriin, jonka jälkeen saat jäsenmaksulaskun suoraan Karjalan Liitolta. Kannatusjäseneksi liittyessäsi sihteeri kirjaa sinut vain yhdistyksen sisäiseen jäsenrekisteriin.

Äänellä itkijät ry. määrittelee vuosittaiset jäsenmaksut vuosikokouksessa.


Äänellä itkijät ry. on Karjalan Liiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksemme kaikki varsinaiset jäsenet ovat siis myös Karjalan Liiton jäseniä.

Jäsenmaksumme sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksuosuuden 20€/vuosi. 

Jos olet jo jonkun toisen Karjalan Liiton jäsenyhdistyksen jäsen (esim. suku- tai pitäjäseura), ilmoita siitä meille liittyessäsi. Tällöin jäsenmaksussasi peritään vain Äänellä itkijät ry.n osuus.

Karjalan Liitto tilittää jäsenyhdistyksiensä jäsenmaksuosuudet yhdistyksille neljästi vuodessa.


Karjalan Liiton jäsenille lähetetään neljästi vuodessa jäsenlehti Karjalan Kunnaat. Jäsenet saavat myös alennushinnan Liiton järjestämistä tilaisuuksista ja kursseista sekä muita etuja, joista ilmoitetaan sekä lehdessä että nettisivuilla. Lisää Karjalan Liiton jäsenyydestä voit lukea nettisivuilta: www.karjalanliitto.fi


Jos et halua liittyä Karjalan Liiton jäseneksi, mutta haluat kuulua Äänellä itkijöihin, voit liittyä yhdistyksemme kannatusjäseneksi, jolloin maksat jäsenmaksusi suoraan ja vain Äänellä itkijät ry:lle. Kannatusjäsenenä saat yhdistyksen sisäiset jäsenedut, mutta et saa Karjalan Liiton alennuksia ja muita etuja.


Alla on tarkempi kuvaus yhdistyksemme jäsenyysmuodoista ja niiden sisällöistä sekä jäsenmaksukäytännöistä.

           

JÄSENMAKSUT 2024 


VARSINAISET JÄSENET: Jäsenmaksu 35€

Jäsenmaksu sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 20 € ja se

maksetaan suoraan Karjalan Liittoon jäsenmaksulaskulla.


KANNATUSJÄSET:

Kannatusjäsenmaksu 15 €, tai enemmän. 

Kannatusjäsenmaksu maksetaan suoraan yhdistyksen tilille.

Kirjoita viestiin nimesi ja jäsenyytesi muoto sekä jäsenmaksun vuosi, esim: Iina Itkijä, kannatusjäsen 2021.


Äänellä itkijät ry: FI27 5800 1320 1000 83


KANNATUSMAKSU:

Halutessaan jäsen tai yhdistyksen ulkopuolinen henkilö tai yhteisö voi maksaa yhdistyksen tilille vapaasti määrittelemänsä kannatusmaksun. Viestiin tule laittaa tieto: "kannatusmaksu 2021"

ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY.N JÄSENYYDEN MUODOT


VARSINAINEN JÄSEN


Äänellä itkijät ry:n varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään kaikki äänellä itkusta ja karjalaisen itkuperinteen vaalimisesta kiinnostuneet täysi-ikäiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan ja tavoitteet.

Varsinainen jäsen maksaa vuositain yhdistyksen jäsenmaksun.


Varsinaisena jäsenä saat kaikki yhdistyksemme jäsenkirjeet, joilla tiedotamme yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Jäsenkirjeet toimitamme ensisijaisesti sähköpostitse. Saat myös jäsenhinnan yhdistyksen tilaisuuksista ja sinulla on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa sekä mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin, sisältöihin ja käytänteisiin. Varsinaisena jäsenenä olet myös Karjalan Liiton jäsen ja saat Liiton edut sekä Liiton lehden. Karjalan Liiton jäsenyydestä saat lisää tietoa nettisivuilta: www.karjalanliitto.fi


Yhdistyksemme tiedotuksessa tiedotamme jäsenistömme julkisesta toiminnasta itkuvirsien parissa; kurssit, esiintymiset, ym tilaisuudet, jos jäsen niin toivoo ja ilmoittaa meille tiedostukseen tarvittavan materiaalin osoitteeseen info@itkuvirsi.net tai muilla tavoin.KANNATUSJÄSEN


Äänellä itkijät ry:n kannatusjäseneksi voidaan nimetä täysi-ikäinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea Äänellä Itkijät ry:n tarkoitusta ja toimintaa.

Kannatusjäsenenä olet yhdistyksemme sisällä varsinaisiin jäseniin rinnastettava täysi jäsen ja saat kaikki yllä mainitut sisäiset edut.

Ero varsinaiseen jäsenyyteen on, ettei kannatusjäsen ole oikeutettu Karjalan Liiton jäsenetuihin myöskään oman yhdistyksemme sisällä. Näitä ovat esim. jäsenhinta Karjalan Liiton kursseilla ja Liiton lehti.AINAISJÄSENYYS


Yhdistyksemme ainaisjäsenyys lakkautetiin vuoden 2019 vuosikokouksen päätöksellä.

Ennen vuotta 2019 ainaisjäseniksi liittyneet säilyttävät kuitenkin statuksensa niin halutessaan. Jäsenrekisterissä ainaisjäsenet rinnastetaan kannatusjäsenyyteen. Haluateessaan ainaisjäsenet voivat maksaa yhdistyksen tilille vuosittaista vapaasti määrittelemäänsä kannatusmaksua.


Ainaisjäsenet eivät siis ole automaattisesti Karjalan Liiton jäseniä. Jos he haluavat kuulua myös Karjalan Liittoon ja haluavat Liiton edut, he voivat ilmoittaa siitä meille ja maksaa vuositain Liiton jäsenmaksun 20 €.


KUNNIAJÄSENET JA ASIANTUNTIJAT


Äänellä itkijät ry:n kunniapuheenjohtaja Pirkko Fihlman on yhdistyksen perustaja ja voimakas, monia toimijoita yhteentuova "itkuäiti". Hän toimi yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana ja on yhdessä edesmenneen puolisonsa Ensio Fihlmanin kanssa tehnyt valtavan työn yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. 


Yhdistyksen kunniajäseneksi on nimetty myös pitkän linjan arvotettu itkuvirsitutkija Aleksandra Stepanova, joka on toiminut yhdistyksen asiantuntijana sen perustamisesta lähtien.


Kunniajäsenet ja asiantuntijat nimetään yhdistyksen vuosikokouksissa. He eivät maksa jäsenmaksuja, elleivät itse halua niin tehdä.


Äänellä itkijät ry. on nimennyt jäsenistöönsä useita asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäsenet ovat itkuvirsiperinteen asiantuntijoita, jotka ovat vuosien varrella olleet mukana yhdistyksen toiminnassa ja ovat ammattitaidollaan tukeneet ja ohjanneet yhdistyksen toimintaa ja sisältöjä. Yhdistyksen perustamisen aikoihin ja alkuvuosina asiantuntijoina ja opettajina olivat mukana jo edesmenneet evakkoitkijät Martta Kuikka (1921 Suojärvi - 2005 Ilomantsi) ja Klaudia Vonkkanen (1916 Mäkiselkä - 2001 Varkaus). Asiantuntijoitamme ovat perinteen tutkijat Aleksandra Stepanova, Eila Stepanova, Anna-Liisa Tenhunen ja Senni Timonen sekä kansanmusiikin emeritusprofessori Heikki Laitinen. Koulutustyössä  ovat olleet alusta asti aktiivisesti mukana itkuvirsiin erikoistuneet muusikot Liisa Matveinen ja Tuomas Rounakari.

ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY. HALLITUS


Äänellä itkijät ry.n halitus valitaan yhdistyksen jäsenistöstä vuosittain vuosikouksessa. Hallituksessa on 3-6 varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pirkko Fihlmanilla on hallituksessa äänioikeus ja oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.


Äänellä itkijät ry.n hallitus on yhdistyksen toimintaa ja sisältöä ohjaava ja valvova toimija ja päätöksen tekijä. Hallituksen jäsenet eivät itse käynnössä toteuta kaikkea yhdistyksen toimintaa vaan tekee päätökset sen mahdollistamiseksi. Hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu aktiivinen yhteydenpito jäsenistöön ja jäsenistön toimintaan kannustaminen ja siinä tukeminen.


Hallitus vastaa yhteisesti keskutellen ja jäsenistön toiveita ja ideoita kuulemalla yhdistyksen tarkoituksen toteutumisesta, yhdistyksen toiminnasta, tiedotuksesta ja julkaisuista sekä jäsenrekisterin ylläpitämisestä ja jäsenkirjeistä. Hallitus vastaa yhdistyksen nettisivujen ja Facebookin sisällöstä ja päivittämisestä sekä yhdistyksen näkyvyydestä valtakunnallisesti.


Hallitus myös vastaa jäsenistön ja yhdistyksen toteuttaman tikuvirsitoiminnan tilastoinnista vuosittain ja liittää tilaston vuosikokouksessa hyväksyttävään toimintakertomukseen. Lisäksi hallitus vastaa yhdistyksen piirissä tapahtuvan itkutoiminnan ja nykyitkujen tallentamisesta ja arkistoimisesta.

Hallitus on tehnyt aineistonluovutussopimuksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perinnearkiston kanssa vuonna 2019. Sitä kautta yhdistyksen keräämä itkuvirsiaineisto luovutetaan säännöllisin väliajoin kansalliseen käyttöön arkistoitavaksi.Hallituksen jäsenet esittäytyvät ja vastaavat kysymykseen "Miksi itkuvirret?"


                     

Puheenjohtaja ja kunniapuheejohtaja Pirkko Fihlman, pirkko.fihlman@saunalahti.fi


"Ääneen lausuttu, itkulla säestetty tunne, huojentaa, hoitaa, jäsentää sisäistä minäämme sekä avaa uusia näkymiä.”

              

      

Sihteeri Soili Englund, sihteeri@itkuvirsi.net


                        

Varapuheenjohtaja Anne Rauma 


                

Jäsen Mirja UlmanenVarajäsen: Eeva Puolimatka


”Itkut kumpuavat samasta alkuvoimaisesta lähteestä kuin kyky rakastaa. Samoin kuin ilo, leikki, rohkeus, luovuus ja ajattelu. Ihmisen ikiaikaiset käyttöön annetut lahjat."
ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY.N JÄSENISTÖSSÄ TOIMIVAT ITKUVIRSIKOULUTTAJAT 

Yhdistyksessämme toimii useita itkuvirsikursseja ohjaavia henkilöitä, joista osa on yhdistyksen itse kouluttamia itkuvirsiohjaajia. Yhdistys järjesti ohjaajakoulutuksen vuonna 2010. 


Äänellä itkijät ry.n toiminnan keskiössä on alusta asti ollut itkuvirsikurssitoiminnan kehittäminen ja järjestäminen. Yhdistyksen perustavoite on, että yhdistyksen nimissä toimivat ohjaajat ja itkijät pitävät lähtökohtanaan ja perustanaan karjalaisen itkutradition muotoja ja sisältöjä. Kursseilla opetetaan perinteen tuntemusta sekä harjoitellaan oman itkuvirren tekemistä ja itkujen jakamista yhteisessä itkupiirissä.


Kukin ohjaaja toimii persoonallisesti oman kokemuksensa, tietonsa ja elämänkokemuksensa pohjalta ja lähestyy näin ollen hieman eri painotuksin ja erilaisista näkökulmista äänellä itkun perinnettä, oppimista ja prosessia.

 PIRKKO FIHLMAN, Helsinki

pirkko.fihlman@saunalahti.fi, 0400-212971

 

Synt. 1937 Sortavalassa, evakkona Helsinkiin 1940, sotalapsena Ruotsissa 1942–45. Koulutus: sosionomi, Yht.Kun.Korkeakoulu 1957–60, päiväkodin johtaja 1976–95 Helsingin kaupungilla, työnohjaajakoulutus 1988–89, CIF stipendiaattina 1961 nuoriso-sosiaalityö. Vuosina 1974–76 sokeitten tyttöjen opettajana Helen Keller Centerissä, Jerusalemissa. Kielitaito: ruotsi ja englanti.

 

Olen perinyt itkutaitoni äitini suvun naisilta, jotka asuivat Impilahden Ruokojärven kylässä. Ensimmäisen itkuni tein mieheni kirjoittamaan näytelmään 1997. Aloitin 1998 itkukurssikoulutuksen ja mieheni tukemana perustettiin 2001 Äänellä Itkijät ry. jonka puheenjohtajana toimin 2001-2016. Nykyisin olen kunniapuheenjohtaja. Olen ohjannut kursseja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Espanjassa sekä esiintynyt itkijänä USA:ssa, Kanadassa ja Ranskassa. Olen tehnyt itkuja elämän eri vaiheista syntymästä kuolemaan. Korostan opetuksessani että itkukurssin tavoitteena on henkilökohtaisen itkun hoitavan merkityksen kokeminen.LIISA MATVEINEN, Ilomantsi

muusikko Mum 

liisa.matveinen@gmail.com , www.matveli.com


Liisa opettaa kansanlaulua, kanteleensoittoa sekä äänellä itkemistä Ilomantissa. Hän työskentelee myös Koneen Säätiön rahoittamassa Kyynelkanavat-hankkessa vuosina 2021-2024.


Itkuvirsien parissa Liisa on työskennellyt jo Sibelius-Akatemian opintojensa aikana. Hänen pro Gradu työnsä käsitteli äänellä itkua ja sen oppimista nykypäivänä. Tämän tutkimuksen ja omakohtaisen prosessin myötä Liisa oli mukana myös Äänellä itkijät ry.n perustamiseen vuonna 2001 johtaneiden ensimmäisten itkuvirsikurssien ohjaajana ja on toiminut yhdistyksen asiantuntijajäsenenä sen perustamisesta asti.


Yli 15 vuoden kokemukset itkuvirsikurssien ohjaamisesta johtivat Liisan kirjoittamaan Äänellä itkun opas -kirjan, jossa hän avaa itkuvirsiperinnettä ja antaa myös vinkkejä suomenkielisen itkuvirsirunouden tekemisestä. Omakustanteista kirjaa voi tilata Liisalta suoraan.


 

TUOMAS ROUNAKARI

muusikko, etnomusikologi, kouluttaja

tuomas.rounakari@gmail.com , www.rounakari.com


"Perinteet ovat elintärkeitä, kun ne säilytetään ja kyseenalaistetaan samanaikaisesti." 


Kahdenkymmenen vuoden aikana olen opettanut yli tuhannelle ihmiselle, kuinka voi luoda henkilökohtaisia ​​valituslauluja muinaisten karjalaisten valitusten periaatteiden mukaisesti.

Yhdessä Pirkko Fihlmanin kanssa olen kehittänyt valitusten opetusmenetelmää, joka käytännössä elvytti äänellä itkun Suomessa.

Äänellä itkijät ry.n toiminnassa olen ollut mukana sen alkuvuosista lähtien.

EMILIA KALLONEN, Tampere 

 Äänellä itkijä, kansanlaulaja, musiikkipedagogi AMK

emiliainen@gmail.com

 

Työskentelen itkuvirsien parissa esiintyjänä, luennoitsijana ja itkuvirsikurssien ohjaajana. Kursseistani voi tiedustella minulta suoraan sähköpostitse. Vuosina 2021-2024 olen työskennellyt nykysuomalista itkuvirttä tutkivassa Kyynelkanavat-hankkeessa Koneen säätiön rahoituksella.


Karjalaisessa itkuvirsiperinteessä minua kiehtoo sukupolvia yhdistävä, kokonaisvaltainen ilmaisu ja perinteen sakraaliset merkitykset. Pidän tärkeänä, että ymmärrämme ja kunnioitamme karjalaisen itkuperinteen juuristoa myös tämän päivän Suomessa.

 MINNA HOKKA, Koski Tl.

Äänellä itkijä, kansanmuusikko, itkuvirsiohjaaja, artenomi AMK

minnahokka@gmail.com, 040-5151653, minnahokka.com, facebook

 
Kouluttauduin itkuohjaajaksi mm. Pirkko Fihlmanin ja Tuomas Rounakarin ohjauksessa 2010. Olen julkaissut äänitteen omista itkuistani ja esitän niitä julkisesti. Luonto ja ihmissuhteet ovat antaneet aiheita itkuihini. Sepitän itkuja myös tilauksesta ja autan tekemään itkun tiettyä tarkoitusta varten. Ohjaan yksilöitä ja ryhmiä henkilökohtaiselle itkupolulle. Jaan äänellä itkemiseen liittyvää tietoa ja tarjoan kokemuksellisia tutustumisia äänellä itkemiseen.


Äänellä itkijällä on vapaus ilmaista tunteitaan hyväksyvässä ja luottamuksellisessa piirissä juuri sen verran, kun itse haluaa ja pystyy. Kenenkään itkuja ei arvostella, vaan ne säilyvät koskemattomina, mikä lisää helpotuksen, arvostuksen ja kiitollisuuden tunteita. Itseilmaisun tukeminen voi auttaa ihmisiä rentoutumaan toisten seurassa ja löytämään uusia näkökulmia. Voin painottaa itkukurssin ohjelmassa eri asioita osallistujien toiveiden mukaan. Alkusointuinen ja metaforiin perustuva itkukieli on minulle luontevaa, mutta arvostan jokaisen itkun ainutlaatuisuutta muodosta riippumatta.


TIINA-SUSANNA HIRVONEN

 Itkuvirsiohjaaja, diakoni/pappi

tiinasusannah@gmail.com, 050-3319503

 

Olen saanut itkun lahjan syntymässä ja sitä pyrkinyt saamaan voimaksi ja iloksi myös muille itkuvirsikurssien ohjaamisen kautta.


Työssä seurakunnan diakoniatyöntekijänä olen järjestänyt useita kaksi ja puoli päiväisiä itkuvirsikursseja. Palaute kurssin läpikäyneiden kesken on johtanut kohta kahden vuoden ajan siihen, että olemme kokoontuneet itkemään säännöllisen epäsäännöllisesti yhdessä. Ohjauksessani on tehty itkuja vuodesta 2010.


                                 EILA PÖLLÄNEN   

                      Äänellä itkijät ry:n delegaatti Ruotsissa 

                     kulttuuripedagogi,lauluartisti

                     www.eila.nu eilap.pollanen@gmail.com (+46703959911 )


Olen Äänellä Itkijät ry:n perustajajäsen. Ensimmäisen itkuvirteni omistin veljelleni vuonna 1999.

Itkuvirsiperinnettä ja sen taitajia opin tuntemaan Karjalassa, opiskellessani karjalankieltä 1990-luvulla. Suomessa sain aikoinaan arvokkaita neuvoja Klaudia Vonkkaselta ja Martta Kuikalta. Pirkko Fihlman on tärkeä tuki nykyisessä toiminnassani. Pidän itkukursseja, luentoja ja näyttelyjä. Vuosien varrella minulta on pyydetty monenlaisia itkuja elämän eri tilanteisiin; olen itkenyt ihmisille, eläimille, uhanalaisille metsille, vesille ja turvesoille. Itku antaa voimaa huomiseen.